uTorrent 3.4.3 Build 40760หนึ่งโปรแกรมประเภท Bit Torrent หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ ‘โปรแกรมโหลดบิท’ โปรแกรม uTorrent ที่รวมความสามารถของหลายโปรแกรมประเภทเดียวกันมาไว้ในโปรแกรมเดียว ทั้งยังมีข้อเด่นที่ต่างจากโปรแกรมกลุ่มเดียวกัน คือ ไฟล์ของตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กกว่ามาก เพียงไม่ถึง 2 เม็กเท่านั้น แต่ก็มีฟังก์ชั่นที่จำเป็นครบถ้วน ให้ประสิทธิภาพการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มที่ สามารถโหลดบิทได้โดดเด่นไม่ด้อยกว่าโปรแกรมอื่นที่มีขนาดไฟล์ใหญ่กว่าโปรแกรม uTorrent มีรูปแบบการรับหรือส่งไฟล์ในลักษณะ P2P หรือ Peer to Peer ซึ่งเป็นการส่งไฟล์จากเครื่องฝั่งส่งตรงไปถึงเครื่องฝั่งรับ โดยไม่ผ่านเครื่องแม่ข่าย หรือ Server ใดๆ ทำให้สามารถรับหรือส่งไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว ลดตัวกลางที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าและเหตุสุดวิสัย
uTorrent343-2

คุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม uTorrent 3.4.3 อาทิ
– มีระบบการทำงานแบบ Remote Management
– ทำงานร่วมกันได้กับ BitComet DHT Mainline
– ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก ทำงานได้เพียงไม่กี่คลิก
– สนับสนุน Peer Exchange และ Protocol Encryption
– มีระบบประมวลผลและบริหารจัดการ ขณะรับส่งข้อมูลปริมาณมาก
– มีระบบบริหาร Bandwidth ทำให้ไม่รบกวนการทำงานอื่นๆในเครื่องฯเดียวกัน

คุณสมบัติที่น่าสนใจของ uTorrent 3.4.3 Build 40760 อาทิ
– เพิ่มเติม Custom PDD
– มีระบบ RSS Auto Downloading
– สนับสนุน Teredo Tunneling / IPv6
– รองรับ UPnP สำหรับ Windows ทุกเวอร์ชั่น
– ใช้งานหน่วยความจำเพียงประมาณ 6MB เท่านั้น
– มี Help Menu สำหรับ Bundle และ BitTorrent Labs
– ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กมาก ไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องฯ
uTorrent343-3

ข้อมูลทางเทคนิคของโปรแกรม uTorrent 3.4.3 Build 40760
Title: uTorrent 3.4.3 Build 40760
Filename: uTorrent.exe
File size: 1.90MB (1,993,056 bytes)
Requirements: Windows (All Versions)
Languages: Multiple languages
License: Freeware
Date added: July 16, 2015
Author: uTorrent  www.utorrent.com
MD5 Checksum: BE19F180ABE2D1D6C04F639E57C59BA4Download uTorrent 3.4.3 Build 40760  Click Here

(ดาวน์โหลดทั้งหมด 268,585 ครั้ง || ดาวน์โหลดวันนี้ 844 ครั้ง)