FileZilla 3.13.0 RC2 BETA‘ฟรี’ โปรแกรม Open Source ประเภท FTP Client ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2001 ซึ่งก็นับได้ว่าโปรแกรม FileZilla เสมือนเป็นพี่ใหญ่หรือรุ่นพี่ที่อุดมและสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนาน ในกลุ่มโปรแกรมรับและส่งข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายกับเครื่องลูกข่าย ปัจจุบันมันเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซท์ทั้งหลายโปรแกรม FileZilla สนับสนุนทั้งการ Upload ไฟล์จากเครื่องลูกข่ายขึ้นสู่เครื่องหลัก และการ Download ไฟล์จากหลักลงมาสู่เครื่องลูกข่าย หรือก็คือการรับหรือส่งข้อมูลไปมาระหว่างเครื่อง Client และ Server นั่นเอง ตัวโปรแกรมฯมีระบบตรวจสอบการรับส่งข้อมูล หรือ TimeOut Detection สามารถทำงานร่วมกับระบบ Firewall หรือ Protocol ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยต่างๆได้เป็นอย่างดี
FileZilla3130RC2-2

คุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม FileZilla อาทิ
– รองรับการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 4GB
– ทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างสมบูรณ์แบบ
– สนับสนุน IPv6 รองรับ IP Address ได้มากขึ้น
– มีระบบ Bookmark สำหรับโฟลเดอร์ที่เข้าใช้งานบ่อยๆ
– มี Graphical User Interface ที่สวยงาม และใช้งานง่าย
– สามารถบันทึกค่าให้เชื่อมต่อแบบเร่งด่วน หรือ Quick Connect
– สามารถกำหนดความเร็วการรับส่งข้อมูล เพื่อบริหารการใช้ Bandwidth
– หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหยุดชะงัก สามารถกลับมาเชื่อมต่อใหม่ได้อัตโนมัติ

คุณสมบัติที่น่าสนใจของ FileZilla 3.13.0 อาทิ
– รองรับ Symbolic Link
– ตัวโปรแกรมเล็กเพียง 6 เม็กกว่า
– อัพเดท SFTP Components จาก PuTTY
– ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ
– สนับสนุน HTTP/1.1, SOCKS5 และ FTP-Proxy
– เชื่อมโยงกับ GnuTLS 3.4.4 และ SQLite 3.8.11.1
– รองรับ FTP, FTP ผ่าน SSL / TLS (FTPS) และการถ่ายโอนไฟล์ SSH Protocol (SFTP)
FileZilla3130RC2-3

ข้อมูลทางเทคนิคของโปรแกรม FileZilla 3.13.0 RC2 BETA
Title: FileZilla 3.13.0 RC2
Filename: FileZilla_3.13.0-rc2_win32-setup.exe
File size: 5.98MB (6,272,728 bytes)
Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64 / Windows8 / Windows8 64
Languages: Multiple languages
License: Open Source
Date added: August 11, 2015
Author: FileZilla
filezilla.sourceforge.net
Homepage: filezilla.sourceforge.net
MD5 Checksum: BEB7CE19813A20C2BC522C5AE68FD5D8Download FileZilla 3.13.0 RC2 BETA  Click Here

(ดาวน์โหลดทั้งหมด 268,616 ครั้ง || ดาวน์โหลดวันนี้ 372 ครั้ง)