โปรแกรมออกแบบสามมิติ Blender เป็นโปรแกรม Open Source บนมาตรฐาน GUI OpenGL ที่หลากหลายความสามารถ ติดอันดับความนิยมลำดับต้นๆในกลุ่ม 3D Graphics Application ด้วยจำนวนการดาวน์โหลดกว่า 200,000 ผู้ใช้งานจากทั่วโลก สร้างผลงานได้ทั้ง 2D และ 3D เพื่อการสร้างแบบจำลองต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยสถาปัตยกรรมแบบเปิด อาทิ Animation, Modeling, Particle, Rigging, Skinning, Texturing, UV-Mapping, 3D Content รวมถึงการจำลองอื่นๆ อาทิ Compositing, Game Creation, Post-Production, Rendering และ Scripting สามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์ม รองรับหลากหลายระบบปฏิบัติการทั้ง FreeBSD, Irix, Linux, Mac, Sun รวมถึง Windows (ทั้ง 32 และ 64 บิท) และอีกหลายระบบปฏิบัติการที่อาจไม่คุ้นชื่อ เหมาะสำหรับนักออกแบบหลายประเภทผลิตภัณฑ์ทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น ซึ่งสามารถหา Video สอนการใช้งานโปรแกรม Blender ได้อย่างง่ายดายและหลายหลากจากอินเทอร์เน็ต
Blender275-2



คุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Blender อาทิ
– มีความสามารถเสมือนโปรแกรม Animation
– กำหนดการใช้งานผ่านปุ่มลัด หรือ Hot key ได้
– ถ่ายทอดผลงานเป็นรูปแบบ VDO ได้อย่างง่ายดาย
– การทำงานคล้ายโปรแกรม 3D Max ที่ต้องเสียเงินซื้อ
– สร้างหลากหลายผลงานด้วย High Quality 3D Architecture
– ทำฟังก์ชั่นยากๆให้ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมากมาย

คุณสมบัติที่น่าสนใจของ Blender 2.75 อาทิ
– รองรับ AMD GPUs และ Light Portals ใหม่
– ตัวโปรแกรมไม่ใหญ่ไม่เล็ก ประมาณเพียง 70 เม็ก
– ปรับปรุงให้สามารถ render ได้พร้อมๆกันจำนวนมาก
– ปรับปรุงให้ลดการบริโภคทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์
– สนับสนุนอย่างครบวงจรสำหรับ Multi-View และ Stereo 3D
– ปรับปรุง 3D Viewport Painting ให้สนับสนุน Dynamic Topology
– ปรับปรุง Game Engine LOD Transitions ให้ทำงานราบเรียบยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุน Mist Attributes Animation
Blender275-3N

ข้อมูลทางเทคนิคของโปรแกรม Blender 2.75
Title: Blender 2.75
Filename: blender-2.75-windows32.msi
File size: 68.46MB (71,787,412 bytes)
Requirements: Windows 2000 / XP / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64 / Windows8 / Windows8 64
Languages: Multiple languages
License: Open Source
Date added: July 2, 2015
Author: Blender Foundation  www.blender.org
Homepage: www.blender.org
MD5 Checksum: 91DB709EB474246717F1601D84536AC9



Download Blender 2.7Click Here

(ดาวน์โหลดทั้งหมด 262,538 ครั้ง || ดาวน์โหลดวันนี้ 450 ครั้ง)