ป้ายกำกับ: Wireless Check

WirelessNetView 1.65

WirelessNetView (ย่อมาจาก Wireless Network Viewer) เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ ขนาดเล็กไม่ถึง 100 KB. และใช้ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์น้อย มันถูกออกแบบ/พัฒนามาเพื่อช่วยตรวจเช็คสัญญาณเครือข่ายไร้สาย หรือ Wireless โดยมันจะทำงานอยู่เบื้องหลัง เพื่อตรวจสอบเครือข่ายไร้สายใดๆที่อยู่รอบตัวคุณ แล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับ SSID, คุณภาพของสัญญาณที่ผ่านเข้ามา, คุณภาพเฉลี่ยของสัญญาณ, รูปแบบการเข้ารหัสต่างๆ รวมถึงความน่าเชื่อถือของแต่ละเครือข่าย (Authentication / Cipher Algorithm), MAC Address, RSSI และอื่นๆ หากคุณเป็นหนึ่…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม WirelessNetView 1.65