ป้ายกำกับ: WinHotSpot

WinHotSpot 2.0

โปรแกรมชื่อเต็มว่า WinHotSpot WiFi Router เป็นโปรแกรมช่วยปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless Fidelity) หรือที่รู้จักกันในนาม WiFi ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก เพื่อให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รวมถึงอุปกรณ์พกพาต่างๆที่อยู่โดยรอบ อาทิ โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet เป็นต้น สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกับเครื่องหลัก นอกจากนี้ยังอำนวยประโยชน์เพื่อการเล่นเกมผ่านอินเทอร์เน็ตแบบเป็นกลุ่มหลายๆคน หรือ MultiPlayer ได้อีกด้วย การใช้งานโปรแกรม WinHotSpot ค่อนข้างง่ายมาก เพียงแค่เปิดโปรแกรมฯแล้วกำห…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม WinHotSpot 2.0