ป้ายกำกับ: Revo Uninstaller

Revo Uninstaller Pro 3.1.2

โปรแกรมที่สามารถถอนการติดตั้งซอฟแวร์ หรือลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าโปรแกรมนั้นจะเคยมีปัญหาไม่สามารถถอนการติดตั้งผ่านทาง Windows Add / Remove Programs ใน Control Panel ได้มาก่อน โปรแกรม Revo Uninstaller Pro มีเทคโนโลยีอัลกอริทึ่มที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำงานรวดเร็วและล้ำหน้า โดยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรมที่ต้องการลบ ก่อนที่จะถอนการติดตั้งจริง พร้อมค้นหาและทำลายเศษซากที่เหลือหลังจากที่ถอนการติดตั้งโปรแกรมนั้นๆไปแล้ว อาทิ Registry Keys ที่มักดื้อแพ่งไม่ยอ…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Revo Uninstaller Pro 3.1.2