ป้ายกำกับ: Nirsoft

MyUninstaller 1.76

อีกผลงานจาก Nirsoft ผู้พัฒนาที่เป็นเจ้าของหลายผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ โปรแกรม MyUninstaller ‘ฟรีแวร์’ขนาดจิ๋วแต่ประสิทธิภาพแจ๋ว ช่วยลบโปรแกรมต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งแล้วไม่สมบูรณ์, ไม่ได้ใช้งานแล้ว, ไม่สามารถลบออกได้เอง, เสียหายหรือไม่ตอบสนอง รวมถึงโปรแกรมที่สุดความสามารถของฟังก์ชั่นที่มีมากับระบบปฏิบัติการ Windows เมื่อเรียกใช้งาน MyUninstaller จะแสดงรายชื่อโปรแกรมภายในเครื่องฯทั้งหมด แต่ละโปรแกรมจะมีรายละเอียดต่างๆให้ผู้ใช้งานทราบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์มากกว่าความสา…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม MyUninstaller 1.76

WirelessNetView 1.65

WirelessNetView (ย่อมาจาก Wireless Network Viewer) เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ ขนาดเล็กไม่ถึง 100 KB. และใช้ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์น้อย มันถูกออกแบบ/พัฒนามาเพื่อช่วยตรวจเช็คสัญญาณเครือข่ายไร้สาย หรือ Wireless โดยมันจะทำงานอยู่เบื้องหลัง เพื่อตรวจสอบเครือข่ายไร้สายใดๆที่อยู่รอบตัวคุณ แล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับ SSID, คุณภาพของสัญญาณที่ผ่านเข้ามา, คุณภาพเฉลี่ยของสัญญาณ, รูปแบบการเข้ารหัสต่างๆ รวมถึงความน่าเชื่อถือของแต่ละเครือข่าย (Authentication / Cipher Algorithm), MAC Address, RSSI และอื่นๆ หากคุณเป็นหนึ่…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม WirelessNetView 1.65