ป้ายกำกับ: Nexus

Nexus 15.7

โปรแกรม Winstep Nexus Dock เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อการจัดเรียงไอคอนต่างๆ ที่เคยอยู่อย่างเรียบง่ายหรือสะเปะสะปะบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เป็นระเบียบหรือมีลูกเล่นแปลกใหม่ ชวนใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถนำโปรแกรมที่ต้องการไปวางไว้ที่ส่วนใดของหน้าจอก็ได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งลูกเล่นต่างๆได้อย่างหลากหลาย อาทิ มีเอฟเฟ็คประกอบเมื่อวางเม้าส์ที่ไอคอน สามารถแสดงไอคอนของโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ให้แตกต่างจากไอคอนอื่น เป็นต้น โปรแกรม Winstep Nexus Dock …

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Nexus 15.7