ป้ายกำกับ: Driver Genius

Driver Genius 15.0.0.1038

Shareware แบบมีระยะเวลา เพื่อใช้ตรวจสอบ ติดตั้ง ถอน อัพเดท รวมถึงทำความสะอาดไดร์ฟเวอร์ โปรแกรม Driver Genius สามารถช่วยบริหารจัดการเรื่องที่ดูเหมือนวุ่นวายมากมายของไดร์ฟเวอร์ต่างๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆภายในไม่กี่คลิก โปรแกรมฯแบ่งการทำงานเกี่ยวกับไดร์ฟเวอร์ออกเป็นส่วนๆ อาทิ Backup, Cleanup, Restore และ Update เป็นต้น Driver Backup หรือการสำรองข้อมูลไดร์ฟเวอร์ ในการลงโปรแกรมต่างๆ บางครั้งอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนไดร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง หรือบางครั้งแค่เพียงการอัพเดทไดร์ฟเวอร์ ก็อาจเกิดเหตุสุด…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Driver Genius 15.0.0.1038