ป้ายกำกับ: Adobe Creative Cloud

Adobe Flash Professional 15.0.0.173

โปรแกรม‘แชร์แวร์’ Adobe Flash Professional ที่พัฒนาขึ้นมาในชุดของ Adobe Creative Cloud เป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง Animation ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการวาดรูปทั่วไป มาพร้อมฟังก์ชั่น Shape Tween คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่ง เช่น จากรูปสี่เหลี่ยมไปเป็นรูปวงกลม หรือจากรูปภาพไปเป็นข้อความ เป็นต้น โปรแกรม Adobe Flash Professional มีระบบการทำงานแบบเฟรมต่อเฟรม นอกจากนั้นยังสามารถสร้างภาพได้หลาย layer ในชิ้นงานเดียวกัน ทั้งยังสามารถนำสื่อต่างๆ อาทิ ภาพนิ่…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Adobe Flash Professional 15.0.0.173