ป้ายกำกับ: โหลด VMware Player

VMware Player 7.1.2

หลายคนอาจรู้จักและคุ้นเคยกับโปรแกรม Virtual Box แต่นั่นไม่ใช่เพียงโปรแกรมเดียวสำหรับ Virtual Machine, VMware Player ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้จำลองระบบปฏิบัติการได้หลายแพลตฟอร์ม หลายเวอร์ชั่นในเวลาเดียวกัน โดยไม่ส่งผลกระทบกับระบบปฏิบัติการหลักที่ยังติดตั้งอยู่ เปรียบเสมือนการ Running a PC on a PC จัดเป็นโปรแกรมทรงประโยชน์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงเกมส์ต่างๆ ช่วยให้สามารถทดสอบผลงานที่พัฒนาขึ้นว่า สามารถใช้งานได้กับแพลตฟอร์มต่างๆได้ผลอย่างไร โปรแกรม VMware Player ถูกออกแบบในลักษณ…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม VMware Player 7.1.2

VMware Player 7.1.1

โปรแกรม‘ฟรีแวร์’ VMware Player โดยทีมพัฒนาของ VMware Inc. California, สหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมเพื่อใช้จำลองระบบปฏิบัติการ Windows โดยสามารถจำลองฯได้หลาย version ในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับผู้พัฒนา application, program หรือ software ต่างๆ ให้ได้ทดสอบงานที่พัฒนาขึ้นว่า สามารถใช้งานได้กับแต่ละแพลตฟอร์มจริงหรือไม่ ขณะจำลองฯไม่ส่งผลกระทบกับปฏิบัติการหลักที่ยังติดตั้งอยู่แต่อย่างใด รองรับระบบปฏิบัติการ Google Chrome OS, Linux, MS Dos และ Windows เวอร์ชั่นใหม่ๆ ทั้ง 32 และ 64 บิต โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม VMware Player 7.1.1