ป้ายกำกับ: โหลด Process Explorer

Process Explorer 16.05

โปรแกรมที่ตัวดั้งเดิมถือกำเนิดตั้งแต่ปี 1996 ต่อมา Microsoft ได้เข้าซื้อกิจการในปี 2006 แล้วนำมาพัฒนาต่อยอด พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น Process Explorer จัดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จาก Sysinternals หน่วยงานหนึ่งของ Microsoft โปรแกรมฯถูกออกแบบบนพื้นฐานและมีการทำงานที่คล้ายกับ Windows Task Manager แต่มีประสิทธิภาพดีกว่า อาทิ Attached Debugger, Call Stack, Set Priority, TCP/IP สามารถใช้ตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการ Windows เรียกดู Process, Handle หรือ DLL ต่างๆที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น ดูข้อมูลการทำงานของฮ…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Process Explorer 16.05