ป้ายกำกับ: โหลด Glary Utilities

Glary Utilities 5.29.0.49

โปรแกรมสารพัดอรรถประโยชน์ Glary Utilities สำหรับใช้ดูแลและทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิ แก้ไข เพิ่มความเร็ว บำรุงรักษา ปกป้อง ปรับแต่งความเร็ว ช่วยลบไฟล์ขยะทั่วๆไป รวมถึงไฟล์ Registry ที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังสามารถทำลายหลักฐานหรือร่องรอยการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น ประวัติการท่องเว็บไซต์ คุ้กกี้หรือไฟล์ต่างๆที่ถูกเก็บเอาไว้โดย Web Browser สนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ทั้ง 32 และ 64 บิท โปรแกรม Glary Utilities ยังมีคุณสมบัติวิเคราะห์พื้นที่ดิสก์ ตรวจหาไฟล์ที่ซ้ำกัน มี options เ…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Glary Utilities 5.29.0.49