ป้ายกำกับ: โปรแกรมเครือข่าย

Hamachi 2.2.0.328

Hamachi โปรแกรมที่อาจเรียกได้ว่าเป็นประเภทควบคุมทางไกล (Remote Control) ก็ได้ แต่โดยทั่วไปมักจัดให้เป็นโปรแกรมสำหรับจำลองโครงข่ายส่วนตัว หรือ VPN (Virtual Private Network) ผลงานพัฒนาจากพี่เบิ้ม USA. ให้การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันด้วยความปลอดภัยสูง เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สร้างเน็ตเวิร์คส่วนตัวได้แล้ว ทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูล พิมพ์งาน รับ/ส่งไฟล์ หรือใช้งานโปรแกรมต่างๆ เครื่องที่ล็อกอินเข้าสู่ Hamachi Network จะได้รับ IP ที่อยู่ในเน็ตเวิร์คเดียวกัน และสามารถติดต่อกันคล้ายการใช้งา…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Hamachi 2.2.0.328

WinSCP 5.7.1

WinSCP เป็นโปรแกรม Open Source ‘ฟรี’ ที่เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อราวปี 1996 และยังพัฒนาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จัดเป็นโปรแกรมประเภทถ่าย/โอนหรือรับ/ส่งข้อมูล สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ใช้รับ/ส่งข้อมูล โยกย้าย ดาวน์โหลด อัพโหลดไฟล์ จากคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ไปยังแม่ข่าย (Server) รองรับการทำงานทั้งโปรโตคอล SFTP และ SCP (Secure Copy) Client ผ่าน SSH-1 และ SSH-2 รวมถึงโปรโตคอล FTP ดั้งเดิมด้วย โดยมันได้รวมเอาคุณสมบัติของโปรแกรม Putty ซึ่งเป็นโปรแกรม Telnet ที่หลายคนคุ้นเคยเอาไว้ด้วย ทำให้สามารถร…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม WinSCP 5.7.1