ป้ายกำกับ: โปรแกรมสร้าง Icon

IcoFX 2.10

โปรแกรมแชร์แวร์แบบมีระยะเวลา อาจเรียกได้ว่าเป็น All in One เพราะโปรแกรม IcoFX สามารถสร้าง แก้ไข ตกแต่ง หรือดัดแปลงได้ทั้งไอคอน (Icon) และเคอเซอร์ (Cursor) มีประวัติเคยได้รับรางวัลในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันเป็นการรันตี แม้จะเน้นการทำงานออกแนวเพื่อไอคอนและเคอเซอร์ แต่ก็มีคุณสมบัติของโปรแกรมแต่งภาพเข้ามาร่วมด้วย อาทิ ปรับสี ปรับแสง ใส่เงา ใส่ขอบ ฯลฯ สามารถสร้างผลงานเพื่อไปใช้เป็นสัญลักษณ์เฉพาะได้หลายประเภท รวมถึงไอคอนที่เรียกว่า Favicon เพื่อประดับบล็อกหรือเว็บไซท์ให้ผู้พบเห็นเข้าใจได้ทันที คล้ายการป…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม IcoFX 2.10