ป้ายกำกับ: โปรแกรมสร้าง ePub

Calibre 2.28.0

Calibre เป็นโปรแกรม Open Source ที่พัฒนาตั้งแต่ปี 2006 โดยชาวอินเดีย ด้วยเทคโนโลยี JavaScript & DHTML บนมาตรฐาน General Public License เมื่อช่วงแรกใช้ชื่อว่า Libprs500 ต่อมาเปลี่ยนชื่อป็น Calibre สำหรับใช้อ่านหรือบริหารจัดการหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หรือหนังสือดิจิตอล หรือ eBook พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์อ่าน eBook ได้หลากหลายแบรนด์ อาทิ Amazon, Android, Apple และ อื่นๆ สามารถใช้กับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งยังนำเข้าข่าว หรือ RSS Feeds ได้ นอกจากนี้แล้วยังทำตัวเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ eBook ไปมาระหว่างกัน…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Calibre 2.28.0