ป้ายกำกับ: โปรแกรมลบโฟลเดอร์

BleachBit 1.6

BleachBit โปรแกรม Open Source ภายใต้สัญญาอนุญาต GNU V3 ช่วยบริหารจัดการไฟล์ขยะต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยค้นหาแคชไฟล์ ไฟล์ชั่วคราว หรือประวัติการใช้งานโปรแกรมต่างๆที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องฯ ซึ่งไฟล์เหล่านี้เมื่อถูกใช้งานไปแล้ว อาจไม่มีประโยชน์อีกต่อไป ทิ้งไว้ก็กลายเป็นขยะรก แย่งพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องฯ ไปมานานวันเข้าเครื่องฯก็ทำงานช้าลง ส่งผลให้กินทรัพยากรอื่นมากขึ้นตามไปด้วย โปรแกรม BleachBit จะช่วยทำความสะอาดไฟล์ขยะดังกล่าว ช่วยคืนพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์กลับมา ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม BleachBit 1.6

Unlocker 1.9.2

คุณเคยได้รับข้อความดังตัวอย่างต่อไปนี้หรือไม่? – There has been a sharing violation. – Cannot delete file: Access is denied – The source or destination file may be in use. – The file is in use by another program or user. – Cannot delete folder: It is being used by another person or program – Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use. ถ้าเคย โปรแกรม Unlocker สามารถช่วยคุณได้ เพียงแค่คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ แล…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Unlocker 1.9.2