ป้ายกำกับ: โปรแกรมดูแลคอมพิวเตอร์

Sandboxie 4.18

Sandboxie เป็นโปรแกรมสัญชาติยุโรป ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้ง 32 และ 64 บิต ช่วยบริหารจัดการโปรแกรมที่รันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ เป็นระบบ จัดรวบรวมหมวดหมู่  ทั้งยังช่วยควบคุมดูแล  Web Browser หรือโปรแกรมรับส่งอีเมล์ต่างๆให้ห่างไกลจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดย Sandboxie จะเปิดพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้น (Isolated Area) แล้วรันโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการในพื้นที่ที่แยกส่วนออกไปนี้ มันไม่ใช่โปรแกรมป้องกันไวรัส แต่หากมีไวรัส มัลแวร์ หรือวายร้ายต่างๆแปลกปลอมเข้ามา เพื่อหวังสร้า…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Sandboxie 4.18