ป้ายกำกับ: โปรแกรมจำลอง Windows

VMware Player 7.1.2

หลายคนอาจรู้จักและคุ้นเคยกับโปรแกรม Virtual Box แต่นั่นไม่ใช่เพียงโปรแกรมเดียวสำหรับ Virtual Machine, VMware Player ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้จำลองระบบปฏิบัติการได้หลายแพลตฟอร์ม หลายเวอร์ชั่นในเวลาเดียวกัน โดยไม่ส่งผลกระทบกับระบบปฏิบัติการหลักที่ยังติดตั้งอยู่ เปรียบเสมือนการ Running a PC on a PC จัดเป็นโปรแกรมทรงประโยชน์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงเกมส์ต่างๆ ช่วยให้สามารถทดสอบผลงานที่พัฒนาขึ้นว่า สามารถใช้งานได้กับแพลตฟอร์มต่างๆได้ผลอย่างไร โปรแกรม VMware Player ถูกออกแบบในลักษณ…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม VMware Player 7.1.2

VMware Player 7.1.1

โปรแกรม‘ฟรีแวร์’ VMware Player โดยทีมพัฒนาของ VMware Inc. California, สหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมเพื่อใช้จำลองระบบปฏิบัติการ Windows โดยสามารถจำลองฯได้หลาย version ในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับผู้พัฒนา application, program หรือ software ต่างๆ ให้ได้ทดสอบงานที่พัฒนาขึ้นว่า สามารถใช้งานได้กับแต่ละแพลตฟอร์มจริงหรือไม่ ขณะจำลองฯไม่ส่งผลกระทบกับปฏิบัติการหลักที่ยังติดตั้งอยู่แต่อย่างใด รองรับระบบปฏิบัติการ Google Chrome OS, Linux, MS Dos และ Windows เวอร์ชั่นใหม่ๆ ทั้ง 32 และ 64 บิต โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม VMware Player 7.1.1

VirtualBox 4.3.26.98988

VirtualBox เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ประเภท Virtual Machine ที่พัฒนาโดยทีมงาน Oracle ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลชื่อดังระดับโลก เพื่อจำลองระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Windows, Linux, Solaris หรือ Mac บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เสมือนเรามีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ยังทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม/เครื่องเดียว โดยอาศัยการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ เช่น CPU, RAM, HDD, VGA Memory จากเครื่องคอมพิวเตอร์หลักไปให้เครื่องเสมือนที่ถูกจำลองขึ้น โปรแกรม VirtualBox ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งเ…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม VirtualBox 4.3.26.98988