ป้ายกำกับ: โปรแกรมจัดการไฟล์

Unlocker 1.9.2

คุณเคยได้รับข้อความดังตัวอย่างต่อไปนี้หรือไม่? – There has been a sharing violation. – Cannot delete file: Access is denied – The source or destination file may be in use. – The file is in use by another program or user. – Cannot delete folder: It is being used by another person or program – Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use. ถ้าเคย โปรแกรม Unlocker สามารถช่วยคุณได้ เพียงแค่คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ แล…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Unlocker 1.9.2