ป้ายกำกับ: โปรแกรมกู้ไฟล์แผ่น CD

IsoBuster 3.6 Beta

โปรแกรม‘แชร์แวร์’ แบบจำกัดเวลา IsoBuster ใช้เพื่อกู้คืนไฟล์หรือกู้ข้อมูล (Data Recovery) ที่เสียหายเนื่องจากสาเหตุต่างๆ อาทิ เป็นรอยขูดขีด แผ่นฯเสื่อมคุณภาพ หมดอายุ อาจอยู่ในที่อับชื้นหรือร้อนมากๆ จนไม่สามารถอ่านข้อมูลในแผ่นนั้นๆได้ด้วยเครื่องอ่านแผ่นฯทั่วไป สามารถทำงานได้กับแผ่นซีดีเกือบทุกประเภท เช่น Blu-Ray, CD, DVD รวมถึงแผ่น HD DVD ด้วยการใช้เทคโนโลยีล่าสุด ช่วยให้สามารถกู้ข้อมูลได้มากมาย ไม่ว่าไฟล์เอกสาร รูปภาพ เพลง วีดีโอ รวมถึงไฟล์อื่นๆ โปรแกรม IsoBuster ยังสามารถกู้ข้อมูลจาก Compact Car…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม IsoBuster 3.6 Beta