ป้ายกำกับ: แชร์ไวไฟ

Connectify Hotspot 2015.0.5.34877

โปรแกรมสัญชาติอเมริกัน ที่เริ่มเผยแพร่รุ่นทดลองมาตั้งแต่ปี 2009 ปัจจุบันมียอดการดาวน์โหลดแล้วกว่า 75 ล้านครั้ง โปรแกรม Connectify Hotspot ทำหน้าที่ช่วยกระจายสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตให้กับอุปกรณ์อื่น อาทิ iPad, iPhone, Notebook, Smart Phone หรือ Tablet สามารถแปลงเป็น Hotspot กระจายสัญญาณ WiFi ให้อุปกรณ์รอบๆข้างเชื่อมสัญญาณได้เช่นเดียวกับเครื่องหลัก โดยโปรแกรม Connectify จะตรวจสอบ Network Card ที่เครื่องฯหลัก แล้วตั้งค่าให้ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ WiFi อัตโนมั…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Connectify Hotspot 2015.0.5.34877