ป้ายกำกับ: ส่งข้อมูลขึ้นเว็บ

Core FTP LE 2.2 (Build 1853)

โปรแกรม Core FTP LE สำหรับรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องแม่ (Client/Server) เหมาะกับ Webmaster หรือเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการอัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับเครื่องที่เว็บไซต์ตั้งอยู่ รองรับมาตรฐานหลากหลายรูปแบบการรับ/ส่งข้อมูล อาทิ fxp, IDN, ModeZ, SSH/SFTP รวมถึง  SSL/TLS หน้าตาโปรแกรมเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ด้านซ้ายเป็นไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่บนเครื่องฯลูก ด้านขวาคือไฟล์หรือโฟลเดอร์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการรับหรือส่งไฟล์ ก็เพียงคลิกเมาส์ลากซ้าย/ขวา …

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Core FTP LE 2.2 (Build 1853)