ป้ายกำกับ: คล้ายโปรแกรม Word

LibreOffice 4.4.2

ด้วยความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ทุกองค์กรสมควรใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกลิขสิทธิ์ แต่ซอฟต์แวร์เหล่านั้นก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระไม่น้อย โดยเฉพาะบริษัท ห้าง ร้าน รวมถึงองค์กรขนาดเล็ก ทางออกหนึ่งที่อาจเป็นทางเลือกที่ดีก็คือ การใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Open Source ที่ทำงานได้เหมือนหรือใกล้เคียงกับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ต้องการ ซึ่ง LibreOffice ก็เป็นซอฟต์แวร์เพื่องานเอกสารที่มีความสามารถเช่นเดียวกับ Microsoft Office แต่จัดอยู่ในกลุ่ม Open Source จึงสามารถโหลดไปใช้ได้ฟรี แรกเริ่มถูกพัฒนาบนพื้นฐานของโปรแกรม …

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม LibreOffice 4.4.2